Úvodní stránka

Loga_konference

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Vás tímto srdečně zvou na mezinárodní konferenci

Rodina – zdraví – nemoc

 dne 13. října 2016

 

Konference se koná pod záštitou
Děkanky Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D.

Děkanky Fakulty zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku
doc. MUDr. Anny Lesňákové, PhD.

Děkana Krakowské Akademie Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydzial Zdrowia i Nauk Medycznych
prof. dr hab. med. Jerzy Jaśkiewicze

Děkanky Wrocławské Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wydzial Nauk o Zdrowiu

dr hab. Joanny Rosińczuk, prof. nadzw.

Konference je určena zejména pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, studenty a pedagogické pracovníky v nelékařských zdravotnických oborech. Konference bude ohodnocena kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

Pozvánka

Program konference