Block 6

 Předsedající: PhDr. Pavla Kudlová, PhD.; Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.; Mgr. Gabriela Gajzlerová, MBA

Vztah mezi pracovním prostředím sester a nedokončenou ošetřovatelskou péčí – průřezová korelační studie

  • Zdeňka Mikšová1, Elena Gurková1, Monika Labudíková1, 2, Daniela Chocholková1, 3
  • 1 Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství (CZ), 2 Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologická klinika (CZ), 3 Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (CZ)

Výhody ultrazvukového debridementu

  • Gabriela Gajzlerová
  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (CZ)
  • prezentace nebyla dodána

Inkontinencia moču u seniorov

  • Jozef Babečka1, Eva Višňovcová2
  • 1 Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva (SK), 2 Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN Ružomberok (SK)

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov rôznych etník

  • Mária Popovičová, Peter Vansač
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. M. D. Trčku v Michalovciach (SK)
  • prezentace nebyla dodána