CK Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanetní močový katetr a čistá interminentní katetrizace

Závazná přihláška k dalšímu vzdělávání zdravotnických pracovníků v akademickém roce 2022/2023

KurzÚčastník


Adresa bydlištěDalší kontaktní údaje


V případě, že účastnický poplatek hradí organizace, prosím vyplňte:
Dávám tímto kvalifikovaný souhlas k tomu, aby UTB shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé výše uvedené osobní údaje za účelem evidence CŽV.
UTB ve Zlíně bude postupovat podle závazných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění.
UTB ve Zlíně bude tyto osobní údaje shromažďovat a zpracovávat pouze pro účely studijní, evidenční a statistické. Bude je uchovávat po dobu stanovenou obecně platnými předpisy.
UTB ve Zlíně zajistí maximální možnou ochranu těchto údajů vůči třetím osobám a vůči jejich zneužití.