Family – Health – Disease

We cordially invite you to the 14th annual international konference,
which takes place on 10/10/2024

Grand Opening of the Conference

PhDr. Pavla Kudlová, PhD. (CZ)

PhDr. Pavla Kudlová, PhD. (EN)

 

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

  • děkan Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně (CZ)

 

Grażyna Dębska, RN, PhD

  • členka vědeckého výboru, slovo za Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, fakulty of Medicine and Health Sciences (PL)

 

PhD Anna Kołcz, RPh

  • děkanka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (PL)

 

doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

  • vědecká garantka konference, slovo za Fakultu zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku (SK)

 

Helena Šmakalová

  • náměstkyně ošetřovatelské péče, Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, a.s. (CZ)

 

PhDr. Martina Šochmanová, MBA

  • prezidentka České asociace sester (CZ)