Rodina – zdraví – nemoc

Srdečně Vás zveme na 14. ročník mezinárodní konference,
která se koná dne 10. 10. 2024.

Posterová část

Formát: A1 (na výšku)

Jazyk: Angličtina

HORNÍ ČÁST POSTERU:

Název, Příjmení a jména autorů, Affiliace

Doporučená struktura posteru:

Úvod, Cíle, Metodika, Výsledky, Závěry, Poděkování (nepovinné), Literatura

Prosíme uveďte do dolní části posteru informace o konferenci:

“FAMILY – HEALTH – DISEASE” ZLÍN 10/10/2024