Rodina – zdraví – nemoc

Srdečně Vás zveme na 14. ročník mezinárodní konference,
která se koná dne 10. 10. 2024.

Registrace

Přihláška ke konferenci Rodina – zdraví – nemoc

Vyplnění online přihlášky k aktivní účasti do 25. 8. 2024   

Vyplnění online přihlášky k pasivní účasti do 13. 9. 2024

Ukončení registrace 1. 10. 2024 (včetně).

  

  Účastník

  Titul před jménem

  Jméno (*)

  Příjmení (*)

  Titul za jménem

  Kontaktní údaje – vyplňte, pokud budete hradit konferenční poplatek sami

  Ulice a čp.

  Město

  PSČ

  Email (*)

  Fakturační údaje – vyplňte, pokud bude hradit konferenční poplatek organizace

  Přesný název organizace

  Ulice a čp.

  Město

  PSČ

  DIČ

  Účast


  PasivníAktivníStudent FHS (UTB)

  Forma prezentace


  PřednáškaPoster


  Výše uvedené osobní údaje jsou požadovány a budou zpracovávány výhradně za účelem následné fakturace konferenčního poplatku. Odesláním této přihlášky se závazně přihlašuji ke konferenci Rodina – zdraví – nemoc a potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Beru na vědomí, že konferenční poplatek je stanoven dohodou a že se ani jeho alikvotní část při mé neúčasti na konferenci nevrací. Beru rovněž na vědomí, že se z pořádání konference bude pořizovat fotodokumentace za účelem její propagace, resp. propagace organizátora.

  (*) - povinné položky