Studium pro ředitele škol a školských zařízení

  Závazná přihláška k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v akademickém roce 2022/2023

  Kurz  Účastník


  Adresa bydliště  Další kontaktní údaje


  V případě, že účastnický poplatek hradí organizace, prosím vyplňte:
  Dávám tímto kvalifikovaný souhlas k tomu, aby UTB shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé výše uvedené osobní údaje za účelem evidence CŽV.
  UTB ve Zlíně bude postupovat podle závazných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění.
  UTB ve Zlíně bude tyto osobní údaje shromažďovat a zpracovávat pouze pro účely studijní, evidenční a statistické. Bude je uchovávat po dobu stanovenou obecně platnými předpisy.
  UTB ve Zlíně zajistí maximální možnou ochranu těchto údajů vůči třetím osobám a vůči jejich zneužití.